Logo-สำนักงานบัญชี-ARAC
Logo-ตรวจสอบบัญชี-ARAD
TH/EN
6 ประเภทหลัก ๆ ของ e-commerce
Date : 15/12/2020
โดยทั่วไปเมื่อเรานึกถึงอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) เรามักจะคิดว่าเป็นการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบออนไลน์

       ระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับลูกค้าเท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวคิดนี้จะมีความถูกต้องอยู่ แต่เราก็สามารถเจาะจงและแบ่งการค้าอีคอมเมิร์ซออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ ๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ได้ดังนี้

1. ธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business : B2B) คือ e-commerce ที่ครอบคลุมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของสินค้าหรือบริการที่ดำเนินการระหว่างบริษัท ผู้ผลิตและผู้ค้าส่งแบบดั้งเดิม

2. ธุรกิจกับผู้บริโภค (Business-to-Consumer : B2C) เป็นประเภทธุรกิจ e-commerce ที่มีความโดดเด่นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วนค้าปลีกของอีคอมเมิร์ซที่จะทำให้การค้าปลีกแบบดั้งเดิมทำงานได้ตามปกติ เพราะในปัจจุบันการค้าประเภทนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายและมีร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงอยู่หลายแห่งบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท เช่นคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หนังสือ รองเท้า รถยนต์ อาหาร ผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ดิจิตอล และอื่น ๆ

3. ผู้บริโภคกับผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer : C2C) ประเภทนี้จะครอบคลุมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของสินค้าหรือบริการที่ดำเนินการระหว่างผู้บริโภค โดยทั่วไปธุรกรรมเหล่านี้จะดำเนินการผ่านทางบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการดำเนินธุรกรรมอย่างแท้จริง เช่น ebay.com เป็นต้น

4. ลูกค้ากับธุรกิจ (Consumer-to-Business : C2B) ประเภทของ e-commerce นี้ คือการติตต่อจากลูกค้าเข้ามาหาธุรกิจ เป็นที่นิยมมากในวางแผน โดยบุคคลจำนวนมากจะสามารถทำให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของตนสามารถขายได้ให้กับบริษัทที่กำลังหาบริการหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่นักออกแบบเสนอโลโก้ให้บริษัท และบริษัทเลือกเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้น เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในการค้าประเภทนี้คือตลาดที่ขายภาพถ่าย ภาพสื่อและองค์ประกอบในการออกแบบที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ เช่น iStockphoto หรือ Pixabay เป็นต้น

5. ธุรกิจกับหน่วยงานรัฐ (Business-to-Administration: B2A) ในส่วนนี้จะครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการแบบออนไลน์ระหว่างบริษัท และหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่าง ๆ เช่นการคลัง การประกันสังคม การจ้างงาน เอกสารทางกฎหมาย การลงทะเบียน และอื่น ๆ ดังนั้นการบริการประเภทนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการลงทุนใน e-government หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

6. กลุ่มบุคคลกับหน่วยงานรัฐ (Consumer-to-Government : C2A) เป็นรูปแบบที่ครอบคลุมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ทำขึ้นระหว่างบุคคลและหน่วยงานรัฐ เช่น การเผยแพร่ข้อมูล การศึกษาทางไกล การชำระเงิน การยื่นแบบแสดงรายการภาษี เป็นต้น

 

วันที่ 2018-11-16 

บริการ
ข่าว
Copyright © 2023 A.R. Accounting Consultant Co., Ltd. All Right reserved. Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy
 Advanced Auditing Co., Ltd.  Privacy Notice  Privacy Policy  Cookies Policy