บริการจัดทำเงินเดือน และประกันสังคม

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) ยินดีให้บริการด้านการจัดทำบัญชีเงินเดือน การขึ้นทะเบียนระบบประกันสังคม การยื่นรายการเข้า-ออกของพนักงาน และการยื่นแบบประกันสังคมต่าง ๆ สามารถลดขั้นตอนการดูแล ยุ่งยากซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อการจัดทำระบบบัญชีเงินเดือน และประกันสังคมให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

  • การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคม

  • การยื่นรายการเข้า-ลาออกของพนักงาน

  • การยื่นแบบรายการประกันสังคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • การคำนวณเงินเดือน และการจัดทำบัญชีเงินเดือน

  • การเตรียมข้อมูลการนำจ่ายเงินเดือนโดยตรง ผ่านระบบธนาคาร

  • การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของเงินเดือนพนักงาน

  • การยื่นแบบภงด.1 และ 1 ก. ตามกฏหมายต่อกรมสรรพากร