ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2019-01-08 17:29:29
ผู้มีรายได้อย่าลืม!! ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน
ผู้มีรายได้อย่าลืม!! ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน

         กลับมาแล้วกับการยื่นภาษี และเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2561 สำหรับใครยังไม่ทราบว่าตัวเองต้องเสียภาษีเท่าไร วันนี้เราจะย้อนกลับไปดูอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับอีกครั้ง และยังยืนยันว่า หากคุณเป็นผู้มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็ต้องดำเนินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2561

  • ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 0 – 150,000 บาท  ยกเว้นอัตราภาษี หรือไม่ต้องเสียภาษีนั่นเอง
  • ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5
  • ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 300,001 – 500,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10
  • ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 500,004 – 750,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15
  • ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 750,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
  • ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25
  • ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 2,000,001 – 5,000,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30
  • ผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 5,000,001 ขึ้นไป เสียภาษีในอัตราร้อยละ 35

กำหนดในการยื่นภาษี มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน ได้แก่

  • สำหรับยื่นกระดาษ ผู้มีหน้าที่ยื่นภาษีสามารถยื่นได้ที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่ ทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
  • สำหรับการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ผู้มีหน้าที่ยื่นภาษีสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน พ.ศ. 2562

          แบบแสดงรายการที่ใช้ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ฯ อันได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 91 สำหรับเงินได้ประเภท 1 หรือตามมาตรา 40(1) เท่านั้น และแบบ ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้ที่มีเงินได้ทั้ง ประเภทที่ 1 (40(1)) และมีเงินได้จากประเภทที่ 2-8 (40(2-8)) ด้วย