ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-12-25 14:46:21
เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ ควรยื่นภาษีหรือไม่?
เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ ควรยื่นภาษีหรือไม่?

          มนุษย์เงินเดือน หรือผู้มีรายได้ทุกคนจะต้องทำการยื่นภาษี ทั้งรายได้จากเงินเดือน ขายของออนไลน์ ค่าจ้าง หรือฟรีแลนซ์ก็ต้องยื่นภาษี หลาย ๆ คนปลูกฝังความเข้าใจว่า “ทำงานได้เงินเดือน แต่เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ ไม่ต้องไปยื่นภาษี” เราอยากให้คุณให้ความสำคัญกับระบบภาษีของประเทศไทยสักนิด ไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไรก็ตาม คุณยื่นภาษีไปก็ไม่ได้เสียหายอะไร ไม่ต้องกังวลเมื่อถูกตรวจสอบด้วย เพราะตามกฎหมายระบุไว้ว่า

          “ให้บุคคลที่มีเงินได้ (พึงประเมิน) ทุกคน (ยกเว้นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ) มีหน้าที่ยื่นแบบเงินได้พึงประเมิน ถ้าบุคคลนั้นมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เกิน 50,000 บาทต่อปีขึ้นไป”

          จากข้อกฎหมายแสดงให้เห็นว่า แม้คุณจะมีรายได้จากเงินเดือนเพียงเดือนละ 4 พันกว่าบาท คุณก็มีหน้าที่ยื่นแบบฯ เหมือนกับผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ผู้อยู่ภายใต้กฎหมายควรปฏิบัติตามให้ได้ หากคุณมีรายได้แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่ชัดเจน สามารถทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของตัวเองได้ นอกจากคุณจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว คุณยังรู้รายรับและรายจ่ายของตนเองอีกด้วย

          ดังนั้นการยื่นภาษีเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ในกรณีมีรายได้ เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่ากรมสรรพากรจะตรวจสอบกับใคร และเมื่อไร แต่ยื่นไปเถอะมันไม่ผิด และไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะถูกตรวจสอบย้อนหลังเมื่อไร เพราะถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณมีรายได้เกินเกณฑ์ จะต้องเจอกับบทลงโทษราคาแพง