ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-12-25 14:49:11
เริ่มแล้ว!! มาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 ซื้อยางรถ หนังสือ และโอทอป
เริ่มแล้ว!! มาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 ซื้อยางรถ หนังสือ และโอทอป ลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท

          กลับมาอีกครั้ง กับช้อปช่วยชาติของปี 2561 ซึ่งในปีนี้เป็นมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ โดยสนับสนุนให้คนไทยซื้อสินค้าและบริการยางรถ สินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ e-Book เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2561 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท/คน

          โดยการซื้อสินค้ามีเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          สำหรับสินค้าโอทอป (OTOP) สามารถซื้อสินค้าโอทอปได้จากร้านค้าจำหน่ายทุกร้าน กรณีร้านนั้นไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน แต่ถ้าร้านนั้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี

          สำหรับสินค้าที่เป็นหนังสือ หรือ e-Book สามารถซื้อได้จากร้านค้าที่จำหน่ายหนังสือที่เป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับหลักฐานใช้วิธีเดียวกับการซื้อสินค้าโอทอป คือใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตามหนังสือ และ e-Book ไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์

          สำหรับสินค้าที่เป็นยางรถ ไม่ว่าจะเป็นยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อจักรยาน สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องซื้อกับร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบเท่านั้น รวมถึงต้องใช้คูปองแสดงการซื้อยางที่ออกให้โดยการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งในคูปองจะต้องมีการประทับตราของร้านค้าที่ซื้อยาง (คูปอง 1 ใบ = ยาง 1 เส้น)