ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-27 10:32:58
กรมสรรพากร ยืดเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ต่ออีก 1 ปี
กรมสรรพากร ยืดเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 ต่ออีก 1 ปี

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เกี่ยวกับการขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 เท่าเดิม ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561

            โดยยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 รวมภาษีท้องถิ่น ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 6.3 และภาษีท้องถิ่นร้อยละ 0.7 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ และการนำเข้าทุกกรณี

            หากใครสงสัยว่า ทำไมถึงมีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงมานั้น เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบันมีการกำหนดให้กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งอาจเป็นอัตราที่สูงเกินไป บวกกับประชาชน และสภาพแวดล้อมหลาย ๆ อย่างยังไม่มีความพร้อมในการเรียกเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงมาที่อัตราร้อยละ 7 รวมภาษีท้องถิ่น

            อย่างไรก็ตามการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้อยู่ที่ร้อยละ 7 ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นกลไกเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทยกำลังขยาย และเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ ซึ่งการลดอัตราภาษีจะทำให้เศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้การบริโภค รวมถึงการลงทุนของประเทศมีการขยายตัวต่อไป

           

ข้อมูลจาก : กรมสรรพากร