ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-27 10:38:07
พร้อมหรือยัง!! ใกล้ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) กันแล้ว
พร้อมหรือยัง!! ใกล้ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) กันแล้ว (Infographic)

            สำหรับคนในวัยทำงานหรือมนุษย์เงินเดือนต้องคุ้นเคยกับภาษีกันดีอยู่แล้ว เรียกได้ว่าภาษีหมุนอยู่รอบตัวเลยก็ได้ ซึ่งการยืนแบบแสดงรายการภาษีหรือที่เรียกย่อ ๆ สั้น ๆ ว่ายื่นภาษี ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันทุก ๆ ปีในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม แต่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบภาษีครึ่งปีได้เหมือนกับการเสียภาษีครึ่งปีของบริษัท หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล โดยการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ.2561

            ขอย้ำกันอีกครั้งว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล, ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561), กองมรดกที่ยังไม่ได้มีการแบ่ง และวิสาหกิจชุมชน

            การยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีคือการนำรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยมีจำนวนรายได้เกิน 60,000 บาทจากการให้เช่าทรัพย์สิน ขายสินค้า การเกษตร ขนส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตามการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีแล้ว ก็ต้องไปยื่นภาษีปลายปีเหมือนเดิม เนื่องจากการยื่นภาษีในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมจะเป็นการสรุปรายได้ทั้งหมดตลอดทั้งปีเท่านั้น ดังนั้นหลาย ๆ คนอาจคิดว่าการยื่นภาษีครึ่งปีมันเป็นเรื่องยุ่งยากเลยเลือกยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ดีกว่า แต่การยื่นภาษีและเสียภาษีครึ่งปีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเสียภาษีทีเดียว ทำให้เราสามารถแบ่งเบาภาระภาษีได้

            สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส่วนช่องทางออนไลน์ขยายเวลายื่นแบบฯ ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561