ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-27 11:10:02
เตรียมความพร้อม!! ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
เตรียมความพร้อม!! ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

            ในปัจจุบันโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ดังนั้นประเทศไทยของเราจึงได้เดินหน้าและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยนโยบาย Thailand 4.0 ได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและสถาบันการเงินต่าง ๆ การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด จะทำให้ผู้บริโภค กิจการร้านค้า ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐได้รับประโยชน์จากระบบชำระเงินด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น

            โดยทางกรมสรรพากรได้เปิดบริการชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต, บัตรเดบิตหรือบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเงินสด ซึ่งจะเริ่มรับชำระเงินด้วยเงินสด, เช็คและบัตรภาษีดังนั้นกรมสรรพากรจะงดชำระภาษีด้วยเงินสด เช็คทุกประเภทและบัตรภาษี ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้หากผู้เสียภาษีไม่สะดวกชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์สามารถชำระภาษีผ่านระบบ Internet Banking ได้จากทุกธนาคาร หรือจะไปชำระเงินสดและเช็คที่ธนาคารแทนการชำระที่กรมสรรพากร แต่ถ้าหากผู้เสียภาษีสะดวกชำระภาษีด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ได้รับความสะดวกและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เสียภาษียังได้รับประโยชน์มากมายจากการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสะสมหรือเครดิตเงิน

            ดังนั้นผู้เสียภาษีทุกคนควรทราบว่าหลังจากวันที่ 27 มิถุนายนนี้ จะไม่สามารถชำระภาษีด้วย เงินสด เช็คและบัตรภาษีได้อีกต่อไป เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการรับบริการ เช่นเดียวกับการคืนภาษีที่ผู้เสียภาษีจะได้รับโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียภาษีตามเลขบัตรประชาชน เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ทุก ๆ คนต้องปรับตัวตามให้ทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งการชำระภาษีผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์และผ่าน QR Code กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทั้งการจ่ายเงินรถเมล์ เรือ รถไฟฟ้าและบริการอื่น ๆ อีกมากมาย