ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:56:39
สรรพากรสนับสนุนประชาชนทำธุรกิจหันมาเสียภาษีนิติบุคคล
สรรพากรสนับสนุนประชาชนทำธุรกิจหันมาเสียภาษีนิติบุคคล

           ในปัจจุบันมีประชาชนที่ทำธุรกิจโดยเสียภาษีประเภทเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวนทั้งหมด 800,000 รายด้วยกัน ดังนั้นทางกรมสรรพากรและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จึงได้ทำการออกกฎหมายและมาตราการหลายฉบับด้วยกันเพื่อทำการสนับสนุนและจูงใจให้ประประชาชนที่ประกอบธุรกิจเปลี่ยนมาเป็นยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยได้ทำการขยายมาตรการออกไปมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ยาวไปจนถึงสิ้นปี 2561 ทั้งนี้การขยายมาตรการของกรมสรรพากรคาดว่าจะมีผู้ที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ความสนใจเปลี่ยนมายื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 100,000 ราย

            นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กรมสรรพากรขยายมาตรการสนับสนุนประชาชนที่ประกอบธุรกิจหันมายื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามคำเรียกร้องของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสำนักงานบัญชี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมีผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาเปลี่ยนมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 70,000 ราย

            ข้อดีของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ผู้ประกอบการหรือธุรกิจจะเสียภาษีถูกกว่าเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า 0-35% ในขณะที่บริษัทนิติบุคคลต้องเสียภาษีในอัตรา 20 % เท่านั้น

            นอกจากนี้ การเป็นนิติบุคคลยังไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุผู้กู้ด้วย ในขณะที่ผู้ประกอบการกลางและขนาดย่อม หรือ SME หากมีกำไรสุทธิไม่ถึง 3 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี หรือมีกำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท เสียภาษี 10% และหากมีกำไรสุทธิเกินกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไปเสียภาษีในอัตราเพียง 20% เท่านั้น

 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์