ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:16:00
ข่าวกรมสรรพากร
ข่าวกรมสรรพากร

ข่าวกรมสรรพากร : จากข่าวที่เผยแพร่ จากรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสงกรานต์ ให้สิทธิผู้มีเงินได้ สามารถนำค่าใช้่จ่ายที่เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พักโรงแรม ที่จ่ายในช่วงวันที่ 9 - 17 เมษายน 2559 (จำนวน 9 วัน) ไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้ โดยต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทีได้รับจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นั้น สูงสุด 15,000 บาท ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจในการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้หัก ลดหย่อนได้นะคะ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1) ผู้ขายสินค้า หรือให้บริการ ที่เป็นผู้ประกอบการจด VAT ต้องออกใบกำกับภาษี โดยระบุ "เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร" ของลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการเสมอ "เฉพาะกรณีลูกค้าเป็นผู้่ประกอบการจด VAT" เหมือนกันเท่านั้น

- กรณีลูกค้าไม่บอก หรือ ไม่ได้จด VAT ก็ต้องออกใบกำกับภาษี โดยไม่ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ได้คะ ถือว่า มิได้มีเจตนาที่จะออกใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วน แต่อย่างใด

2) ผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ ที่ได้รับใบกำกับภาษีที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรดังกล่าว ไม่สามารถนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีไปใช้ได้ ถือว่า เป็นเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

3) ลูกค้าผู้ซื้อสินค้า หรือรับบริการ ที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT ไม่ต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้แก่ผู้ขายวินค้า หรือให้บริการทราบ ได้คะ

หากคุณไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีและการยื่นภาษี ARAC เราคือมืออาชีพพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจของคุณ เรามีบริการรับทำบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ