ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:57:22
ตรวจสอบการยื่นภาษี เช็กเงินคืนก่อนหมดเขตยื่นภาษี
ตรวจสอบการยื่นภาษี เช็กเงินคืนก่อนหมดเขตยื่นภาษี

ยื่นภาษี 2560 ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา และจะไปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนการยื่นภาษีทางออนไลน์ผู้มีเงินได้สามารถยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 สำหรับผู้มีเงินได้ที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีและชำระภาษียังมีเวลาในการยื่นภาษีอีกประมาณ 1 เดือน

สำหรับผู้มีเงินได้ที่ได้ยื่นภาษีไปแล้วเรียบร้อย อย่าลืมตรวจสอบการยื่นภาษีและเงินคืนของตนเองด้วย โดยสามารถตรวจสอบการยื่นภาษีออนไลน์ได้แล้ววันนี้ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ต้องเสียภาษีควรเข้าไปตรวจสอบการขอคืนภาษี เพื่อจะได้ไม่พลาดเงินคืน โดยสามารถเข้าไปเช็กเงินคืนได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่

  • เลือกปีภาษี
  • ชื่อ - นามสกุลผู้เสียภาษี
  • เลขประจำตัวประชาชน

หลังจากนั้นจะแสดงผลการยื่นภาษีให้เราทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว (ในกรณีที่ขอคืนภาษี) หลังจากผู้เสียภาษียื่นแบบฯ แล้วจะมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการ
  • ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาคืนภาษี
  • ขั้นตอนที่ 3 ส่งคืนภาษี
  • ผู้เสียภาษีได้รับเงินคืนภาษี