ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:57:28
คลายความสงสัย กับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต
คลายความสงสัย กับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต

          การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความสะดวกและง่ายมากขึ้นกว่าการยื่นแบบเดิม เพราะผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบและชำระภาษีด้วยตัวเองง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการยื่นแบบและการเดินทางที่กินเวลาพอสมควร ดังนั้นการยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา โดยเข้าไปที่ www.rd.go.th สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยื่นและยังไม่เคยลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน หลังจากนั้นจะสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบแสดงรายการภาษีได้ (เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, รายได้และอื่น ๆ ) แต่ก็มีหลาย ๆ คนสงสัยว่าถ้าหากรายได้ของเราไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี ต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยหรือไม่ คำตอบคือต้องยื่นทุกคนเพราะเราต้องแสดงรายได้ของเราที่รับมาในปีนั้นทั้งหมดกับกรมสรรพากรตามกฎหมายมาตรา 56 ได้กำหนดไว้ว่า ให้บุคคลที่มีเงินได้ทุกคน (เว้นแต่ผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ และผู้เสมือนไร้ความสามารถ) ต้องยื่นแบบรายการเงินได้พึงประเมินที่ได้รับระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้มีเงินได้ที่ไม่มีสามีหรือภรรยา มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท
  • ผู้มีเงินได้ที่ไม่มีสามีหรือภรรยา มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะตามมาตรา 40 (1) จากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือบำนาญ เป็นต้นในประเภทเดียวกันเกิน 120,000 บาท
  • ผู้มีเงินได้ที่มีสามีหรือภรรยาและมีเงินได้พึงประเมินเกิน 120,000 บาท
  • ผู้มีเงินได้ที่มีสามีหรือภรรยาและมีเงินได้พึงประเมินเฉพาะตามมาตรา 40 (1) จากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือบำนาญ เป็นต้นในประเภทเดียวกันเกิน 220,000 บาท

            สำหรับผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์แล้วทำการยื่นแบบไม่ถูกต้อง สามารถทำการยกเลิกและยื่นแบบใหม่ได้ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการชำระภาษี) โดยทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วไปที่สถานะค้างชำระ คลิกหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบเพื่อทำการยกเลิก ให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิกการยื่นแบบ” หลังจากนั้นค่อยทำการยื่นแบบใหม่

            เมื่อยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต หรือชำระภาษี (ในกรณีต้องเสียภาษี) เรียบร้อยแล้ว ผู้มีเงินได้สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ โดยทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ จะพบกับข้อความจากกรมสรรพากร ว่า “กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว ประสงค์จะยื่นแบบเพิ่มเติมหรือไม่” หรือ “ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการแล้ว แต่ยังมิได้ชำระภาษี” (สำหรับผู้มีเงินได้ที่ต้องชำระภาษี)

            สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการสามารถยื่นได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 9 เมษายนนี้