ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:58:18
กรมสรรพากรเตือนระวังภัยแก๊งค์ Call Center หลอกคืนภาษี
กรมสรรพากรเตือนระวังภัยแก๊งค์ Call Center หลอกคืนภาษี

            ในสังคมปัจจุบันมีผู้หลอกลวงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมายิ่งทำให้ง่ายต่อพวกมิจฉาชีพในการใช้สื่อในการหลอกลวงประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดมีกลุ่มมิจฉาชีพปลอมเป็น Call Center โดยจะโทรศัพท์ไปถึงผู้เสียภาษี อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร ขอตรวจสอบเรื่องเงินภาษี การขอคืนภาษี รวมทั้งหลอกสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษีเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินและให้ไปทำธุรกรรมที่ตู้ ATM ซึ่งมีผู้เสียภาษีหลายรายหลงเชื่อสูญเสียเงินไปจำนวนมาก

             นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรไม่มี นโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงินของผู้เสียภาษี แต่อย่างไรก็ตาม หากกรมสรรพากรมีข้อสงสัยหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติมจะมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้เสียภาษีแต่ละรายเอง และสำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เกิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารแล้วเสร็จ จะดำเนินการคืนภาษีให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือส่งเป็นเช็คธนาคารเท่านั้น ไม่มีการโทรศัพท์ไปแจ้งหรือสอบถามข้อมูลจากผู้เสียภาษี โดยในการคืนเงินภาษีจะระบุชื่อ-สกุลของผู้ขอคืน และส่งไปให้ทางไปรษณีย์ตามภูมิลำเนาที่ผู้ขอคืนแจ้งไว้เท่านั้น ผู้เสียภาษีจึงไม่ต้องไปทำธุรกรรมใด ๆ เพื่อรับเงินภาษีคืนที่ตู้ ATM แต่อย่างใด ” หากผู้เสียภาษีได้รับโทรศัพท์แอบอ้างที่มีพฤติกรรมดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อ

               สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย ขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มา : กรมสรรพากร