ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:59:06
กรมสรรพากร แนะนำยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
กรมสรรพากร แนะนำยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

           ได้เวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2560 แล้ว โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ต้องกังวลไปว่าจะไม่มีเวลาไปยื่นแบบแสดงรายการภาษี เพราะในตอนนี้ทางกรมสรรพากรได้ออกมาประชาสัมพันธ์ และแนะนำการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว ที่เอื้ออำนวยต่อผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

            โดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ได้ถูกกำหนดให้เริ่มต้นยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนั้นผู้ที่มีเงินได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการหรือใช้สิทธิ์หักลดหย่อนและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกยื่นแบบแสดงรายการภาษีด้วยตนเองนั้น ทางกรมสรรพากรเปิดช่องทางการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าไปยื่นแบบได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.ra.go.th หรือยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ชื่อว่า Rd smart tax application ที่เป็นการบริการที่ผู้เสียภาษีจะได้รับความสะดวก และความรวดเร็วมากกว่าเมื่อก่อน ทั้งนี้ทางกรมสรรพากรยังขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการขอคืนภาษีหรือผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน สามารถขอคืนได้ง่าย ๆ เพียงผู้เสียภาษีทำการสมัครพร้อมเพย์ก่อนทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษี จะได้รับคืนภาษีเร็วกว่าการเลือกคืนภาษีผ่านทางเช็คและไปรษณีย์ เพราะต้องใช้เวลาในการจัดส่งที่ยาวนานกว่าการใช้พร้อมเพย์ โดยทางกรมสรรพากรจะคืนภาษีผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียภาษีเท่านั้น จะไม่ทำการคืนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเบอร์โทรศัพท์

            สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด. 91) และการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161