ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 13:59:48
สรรพากร ชวนเริ่มธุรกิจ กับการจด VAT Online ช่วยให้ธุรกิจได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
สรรพากร ชวนเริ่มธุรกิจ กับการจด VAT Online ช่วยให้ธุรกิจได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

           กรมสรรพากร ออกเชิญชวนผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT : Value Added Tax) ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ของเว็บไซต์กรมสรรพากร  โดยผู้เริ่มธุรกิจจะได้รับความสะดวกในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงกฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์จากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ ซึ่งการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางออนไลน์จะทำให้ผู้เริ่มธุรกิจสามารถประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้ได้อีกด้วย

            ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจอยากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่มีเวลาสามารถเข้าไปยื่นคำขอจดทะเบียนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง http://www.rd.go.th โดยแบบที่ใช้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมี 2 แบบด้วยกัน คือ แบบ ก.พ.01 คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กับแบบ ก.พ.01.1  สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์หรือได้รับการยกเว้น ซึ่งต้องทำการยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่ทางกรมสรรพากรกำหนด ไม่ต้องทำการแนบเอกสารใด ๆ หลังจากยื่นคำขอเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถรอรับผลการพิจารณาการอนุมัติเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรได้ทาง Email ภายในระยะเวลา 15 วัน

            สำหรับผู้ที่สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้นั้น ได้แก่

  • ผู้ประกอบการที่มีแผนการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ว่าจะทำการขายสินค้าและบริการ อยู่ในเกณฑ์ที่บังคับให้ทำการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ผู้ประกอบการที่การขายสินค้าและบริการ โดยมีรายรับเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
  • ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้น หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.rd.go.th