ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:03:15
ใกล้สิ้นสุดแล้วกับการขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อการลงทุนในประเทศอีก 1 ปี
ใกล้สิ้นสุดแล้วกับการขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อการลงทุนในประเทศอีก 1 ปี

           หลังจากเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 นั้น ซึ่งเป็นมาตรการภาษีของเดิมที่สิ้นสุดไปแล้วในปี 2559 โดยมาตรการภาษีนี้เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน สามารถนำไปหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า ให้แก่บริษัทที่มีการจ่ายเงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จัดรวมอยู่ในการลงทุนทรัพย์ที่บริษัทสามารถนำไปหักรายจ่ายได้ โดยมีเงื่อนดังนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องเป็น 

  • ทรัพย์สินใหม่ที่มีการจ่ายเงินลงทุนในปี 2560 และพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เว้นแต่เครื่องจักรและอาคารถาวรจะพร้อมใช้งานหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ก็ได้ 
  • กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่าตามมาตรการภาษีของเดิมที่สิ้นสุดไปแล้ว แต่ยังจ่ายเงินลงทุนไม่ครบถ้วนและมาจ่ายต่อในปี 2560 ก็ได้รับสิทธิหักรายจ่าย 1.5 เท่าตามมาตรการภาษีนี้ได้

            อย่างไรก็ตามมาตรการนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ สำหรับบริษัทที่สนใจซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือต้องการลงทุนต่าง ๆ ต้องรีบดำเนินการจัดการภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อรับประโยชน์จากการลงทุนในครั้งนี้ ซึ่งนำไปหักรายจ่ายได้ โดยจะต้องมีการจัดทำโครงการลงทุน และแผนการจ่ายเงินให้กรมสรรพากรทราบด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news10_2560.pdf

            สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

            และหากคุณไม่เข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีและการยื่นภาษี ARAC เราคือมืออาชีพพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจของคุณ เรามีบริการรับทำบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ