ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:05:01
บริจาคเงินช่วยน้ำท่วม รับสิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า ได้ถึง 31 ธันวาคม 60
บริจาคเงินช่วยน้ำท่วม รับสิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า ได้ถึง 31 ธันวาคม 60

           ภัยน้ำท่วม ถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่เราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ และภาคกลางตอนบนที่เป็นพื้นที่รับน้ำในทุก ๆ ปี ได้รับความเดือดร้อนและข้าวของเสียหาย และถึงแม้ว่าบางพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายแล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม แม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาทางรัฐบาลและภาคเอกชนได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือทั้งนำสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัย

            โดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนทางภาษีได้นั้น ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงิน จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า แต่ถ้ารวมกับการบริจาคอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ และในกรณีของนิติบุคคลที่ได้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน จะสามารถหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่ถ้ารวมกันแล้วต้องไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 1.5  เท่าได้นั้นต้องมีหลักฐานมายืนยันว่าได้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริง ๆ  ได้แก่ หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สิน และหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องเป็นโครงการการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

            ซึ่งสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษี 2560 ที่จะต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2561 ทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) หรือที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161