ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:05:49
ประกาศฯ ยังคง VAT 7% ก่อนที่ตุลาคมปีหน้าเตรียมปรับขึ้น VAT เป็น 9%
ประกาศฯ ยังคง VAT 7% ก่อนตุลาคมปีหน้าปรับขึ้น VAT เป็น 9%

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 646 พ.ศ. 2560 โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และจัดเก็บในอัตราต่อไปนี้

  • 6.3% สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  • 9% สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

           ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 จะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% ซึ่งต้องบวกกับภาษีท้องถิ่นที่ต้องเสียอีกในอัตรา 1/9 หรือคิดเป็น 0.7% (VAT 6.3% x 1/9) รวมแล้วต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่าเดิม ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 9% จะมีการเริ่มจัดเก็บในปีหน้าแทนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในปีหน้าจะมีการเลื่อนการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 9% อีกหรือไม่

ที่มาจาก : ราชกิจจานุเบกษา. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/102/6.PDF