ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:05:56
รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตราการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร
รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตราการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร

            หลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร โดยจะเริ่มใช้กฎหมายนี้ในปี พ.ศ. 2560 ทางกรมสรรพากรจึงได้เปิดเผยว่า ในตอนนี้กำลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขประมวลรัษฎากร เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีบุตร โดยเหตุผลการให้ลดหย่อนนั้นเป็นเพราะว่า ประเทศไทยมีประชากรในวัยแรงงานลดลงอย่างมาก เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้มีในอนาคตจะมีสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี

            โดยการปรับกฎหมายใหม่ในครั้งนี้จะสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการมีบุตร เช่น ค่าใช้จ่ายจากการฝากครรภ์ และค่าใช้จ่ายจากการทำคลอด มาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งสำหรับลูกคนแรกได้ 1.5 หมื่นบาทเท่าเดิม ส่วนลูกคนที่ 2 ขึ้นไปสามารถลดหย่อนภาษีได้ 3 หมื่นบาทต่อคน ไม่จำกัดจำนวนบุตร จากกฎหมายเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ 1.5  หมื่นบาท และจำกัดไม่เกิน 3 คนเท่านั้น ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นจะยื่นเสนอ ครม. คณะกรรมการ  และสนช. คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ. 2561 และจะสามารถประกาศใช้ได้จริงในปี พ.ศ. 2562