ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:06:04
กรมสรรพากรชี้แจง ประเด็นข่าวพร้อมเพย์ทางสื่อออนไลน์ ยืนยันไม่ถูกตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากรชี้แจง ประเด็นข่าวพร้อมเพย์ทางสื่อออนไลน์ ยืนยันไม่ถูกตรวจสอบภาษี

           จากข่าวที่ได้มีการแบ่งปันข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ว่า เจ้าของบัญชีธนาคารคนใดที่มีเงินเข้า-ออก ในบัญชีต่อวันเกิน 10 ครั้ง และมียอดเงินหมุนเวียนเกิน 3,000 บาท หรือมีธุรกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีมากเกินกว่าปกติ โดยเกินเดือนละมากกว่า 50,000 บาท ห้ามใช้บริการพร้อมเพย์เด็ดขาด เนื่องจากจะถูกตรวจสอบการชำระภาษีจากกรมสรรพากร และจะถูกเรียกคืนภาษีย้อนหลังจากการคำนวณรายรับ-รายจ่ายจากบัญชีทันที

            กรมสรรพากร ได้ออกมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงให้ทราบว่า ข้อความที่ถูกแบ่งปันดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง เพราะการใช้บริการพร้อมเพย์จะไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบทางภาษี หรือการเรียกคืนภาษีย้อนหลังของกรมสรรพากรแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าการใช้บริการพร้อมเพย์จะเป็นช่องทางการโอนเงินช่องทางหนึ่ง เช่นเดียวกับการโอนเงินผ่านทาง e-Banking หรือผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการส่งให้แก่กรมสรรพากร เพราะทางกรมสรรพากรมีแค่อำนาจในการออกหมายเรียกให้ธนาคารส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ว่าจะทำผ่านช่องทางใดก็ตามให้แก่กรมสรรพากรเท่านั้น

            ทั้งนี้การถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรจะเกิดขึ้นเฉพาะกับกรณีที่มีเหตุอันควรที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสียภาษีรายนั้นยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้องจริง ๆ เท่านั้น ซึ่งกฎหมายก็ได้ให้อำนาจไว้อย่างจำกัด และไม่สามารถขอให้ส่งข้อมูลการโอนเงินทั่วไปได้

            หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่ง หรือศูนย์สารนิเทศ สรรพากร โทร. 1161