ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2017-08-31 14:41:29
ภาษีลาภลอย ภาษีใหม่ที่ควรรู้
ภาษีลาภลอย ภาษีใหม่ที่ควรรู้

     ในปีนี้รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายการเก็บภาษีใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย โดยส่วนใหญ่จะมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา ซึ่งล่าสุดนี้ได้มีการยกร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ที่เรียกว่า ภาษีลาภลอย หรือ Windfall Tax ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ

     โดยประเภทโครงการพัฒนาของรัฐที่อยู่ในข่ายต้องจัดเก็บภาษีนั้น มีดังต่อไปนี้ พื้นที่ในรัศมี 2.5 กิโลเมตร รอบโครงการไฟฟ้าความเร็วสูง รกไฟรางคู่ และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน, พื้นที่รอบโครงการเรือในรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขตที่ดินของท่าเรือ, พื้นที่รอบการขึ้น-ลง ทางด่วนพิเศษในรัศมี 2.5 กิโลเมตร และพื้นที่รอบสนามบินในรัศมี 5 กิโลเมตร จากแนวเขตห้ามก่อสร้างที่ทางสนามบินกำหนด ซึ่งผู้ที่มีหน้าเสียภาษี ได้แก่ ผู้ขายที่ดินหรือห้องชุดที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้าน ใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงพาณิชย์ และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของห้องชุดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาของรัฐ ในส่วนของอัตราภาษี จะเก็บภาษีไม่เกิน 5% ของราคาที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจะเสียภาษีเฉพาะตอนที่ขายเท่านั้น และเก็บจากราคาประเมินไม่ได้เก็บจากราคาซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีนี้จะมีข้อยกเว้นให้กับที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือที่ดินทำการเกษตรกรรม และจะยกเว้นให้กับห้องชุดที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้จำหน่าย หรือห้องชุดที่ยังไม่ได้จำหน่ายหลังโครงการพัฒนาของรัฐแล้วเสร็จ ดังนั้นนี่จึงเป็นการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ที่เราควรทราบก่อนประประกาศใช้ในปี 2562