ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2018-11-16 14:07:47
e-Tax Invoice/e-Receipt
ต้นปีหน้า ธุรกิจที่มียอดขายเกิน 30 ล้านบาท เริ่มเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt

          ใกล้เข้ามาแล้วกับโครงการ National e-Payment ในระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt โดยมีการกำหนดกรอบเวลาการเข้าร่วมโครงการ เพราะตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปส่วนราชการ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และธุรกิจที่มียอดขายเกิน 30 ล้านขึ้นไปจะต้องเข้าระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเริ่มเข้าระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของสถานที่จัดเก็บ ในระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt จะเปลี่ยนจากการจักเก็บรูปแบบเดิมเป็นจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของผู้ขายและของผู้ซื้อ รวมถึงเก็บอยู่ในระบบของกรมสรรพากร โดย (ผู้ออกใบกกำกับภาษีต้องส่งข้อมูลให้สรรพากรภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบกำกับภาษี

            ในส่วนของธุรกิจขนาดเล็กที่มียอดขายหรือรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะเริ่มเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt ในวันที่ 1 มกราคม 2563 และธุรกิจขนาดเล็กมาก ที่มีรายได้และยอดขายต่ำกว่า 1.8 ล้านบาท เริ่มเข้าสู่ระบบในวันที่ 1 มกราคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/main#top

แหล่งที่มา : กรมสรรพากร