ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2017-08-23 14:55:23
เกาหลีใต้มี ‘ภาษีหุ่นยนต์’ เป็นประเทศแรกของโลก
เกาหลีใต้มี ‘ภาษีหุ่นยนต์’ เป็นประเทศแรกของโลก

    จากการรายงานของสำนักข่าว The Korea Times กล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้ ภาษีหุ่นยนต์ เพราะส่วนใหญ่ใช้หุ่นยนต์ทำงานในระบบอัตโนมัติขององค์กร เพื่อบรรเทาแรงงานจากมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของหุ่นยนต์ที่เข้าสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในขณะนี้
    ประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต้ นายมุน แจ อิน เพิ่งออกแผนนโยบายในรัฐบาลของเขาในการแก้ไข Tax code หรือรหัสภาษี ซึ่งรวมถึงนโยบายที่กำหนดให้ลดหย่อนผลประโยชน์จากการหักภาษีก่อนหน้านี้ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ โดยในกฎหมายปัจจุบันรัฐวิสาหกิจสามารถเรียกร้องค่าภาษีนิติบุคคลที่มีขนาดเล็กระหว่าง 3-7%ได้ หากพวกเขาลงทุนอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้ในอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะหมดอายุลงในปลายปี พ.ศ. 2560 และรัฐบาลปัจจุบันกำลังเสนอให้ขยายกฎหมายนี้ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 ในขณะเดียวกันก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 2 
    แหล่งอุตสาหกรรมกล่าวว่า “แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับภาษีโดยตรงของหุ่นยนต์ แต่ว่าก็เป็นนโยบายที่คล้าย ๆ กัน โดยพิจารณาจากปัญหาของระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม” เพราะผลกระทบของหุ่นยนต์ที่เข้ามาอยู่ในกระแสหลัก ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงและถูกเลิกจ้างงาน ในขณะที่เทคโนโลยี เช่นหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และอื่น ๆ เริ่มพัฒนาความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มอัตราการว่างงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก เพราะหุ่นยนต์มีความรวดเร็วแม่นยำ และมีราคาถูกในการบำรุงรักษามากกว่าการจ้างคนงาน
    รัฐบาลของประเทศเกาหลีใต้กำลังถกเถียงกันถึงนโยบายที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์มานานหลายปี และรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อพูดถึงภาษีหุ่นยนต์หลาย ๆ