ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2020-05-14 17:29:58
กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
กรมสรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ภายในมิ.ย. - ก.ย. 63

     นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนำส่ง และการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกราย เพื่อเป็นการช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะลดน้อยลงแล้วก็ตาม แต่ผู้ประกอบการอาจได้รับผลกระทบต่อไปอีกสักพัก และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการอยู่บ้าน ลดการเดินทางและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม

       นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่าการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กับประเภทแบบฯ :

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและการบริการภายในประเทศ (ภ.พ.30)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปยังต่างประเทศ (ภ.พ.36)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

สำหรับเดือนภาษี มี.ค.-ส.ค. 63 สามารถยื่นภาษีได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 63