ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2019-09-24 09:42:44
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

     หลายคนคุ้นเคยกับประโยคที่ว่า “รับใบกำกับภาษีไหมคะ/ครับ” อย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากเราซื้อของจากธุรกิจที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจเหล่านี้จะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้าทุกครั้ง แต่หากลูกค้าอยากได้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบก็สามารถขอได้เช่นกัน

     ใบกำกับภาษีคืออะไร? ใบกำกับภาษีหรือ Tax Invoice เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ และออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมถึงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการในแต่ละครั้ง

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

1.ใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่สามารถขอเป็นภาษีซื้อคืนได้

2.ใบกำกับภาษีซื้ออย่างย่อสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยมีเงื่อนไขเล็กน้อยคือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับกิจการ

 

ถ้าอยากปลอดภัยก็ขอแนะนำว่าควรใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ 

 

กรณีที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

     แม้ว่าจะให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการ แต่มีกรณีที่ยกเว้นให้ผู้ประกอบการบางรายไม่ต้องออกใบกำกับภาษีได้

  • การขายหรือให้บริการรายย่อยไม่ต้องออกใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีมูลค่าหนึ่งครั้งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเรียกร้องขอใบกำกับภาษี ได้แก่กิจการดังต่อไปนี้

                 - ผู้ประกอบการที่ไม่มีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 300,000 บาท

                 - การขายสินค้าหรือให้บริการที่เป็นรถเข็น หรือแผงลอย

                 - ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการแสดง การเล่น การกีฬา การแข่งขัน หรือการประกวด

                 - ประกอบกิจการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ

                 - ประกอบกิจการให้บริการทางพิเศษหรือทางหลวง

                 - ประกอบกิจการให้บริการสนามบิน

                 - ประกอบกิจการบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับขนส่งมวลชน อาทิเช่น ให้บริการสถานที่จอดรถ หรือให้บริการสุขา เป็นต้น