ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2019-04-23 15:11:41
สรุป! ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 ไม่เสียภาษี
สรุป! ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 ไม่เสียภาษี

          เรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำเอาผู้คนตื่นตระหนกกันไปหมด เพราะคิดว่าจะมีการปรับเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์!!

 

          กรมสรรพากรเลยรีบออกชี้แจ้งข้อเท็จจริงว่า กรณีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ทางกรมสรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประชาชนเดือนร้อน หรือมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม        

          แต่ในส่วนที่เพิ่มเติมในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 244 ที่พึ่งประกาศไปนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด เพราะประกาศนั้นเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำส่งข้อมูลเท่านั้น จากเดิมที่ผู้ฝากเงินมีหน้าที่แจ้งให้กับธนาคารทราบเมื่อได้รับดอกเบี้ยรวมทุกบัญชีเกิน 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร เปลี่ยนแปลงเป็นให้ผู้ฝากเงินแจ้งความประสงค์กับทุกธนาคารที่ตนเองมีเงินฝากอยู่ ว่าผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ให้กับกรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของผู้ฝากทุกบัญชีธนาคาร หลังจากนั้นกรมสรรพากรมีหน้าที่ส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เกินกว่า 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อไป

          ดังนั้นผู้ฝากทุกท่านอย่าตกใจ!! อ่านให้ชัดเจนก่อน ว่าสรุปแล้วสรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษี

  • แค่แจ้งความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรเท่านั้น
  • ไม่ต้องเสียเวลารวบรวมดอกเบี้ยที่ได้รับจากหลายๆ ธนาคารอีกแล้ว