ข่าวสาร > ข่าวภาษี
2019-04-04 16:47:48
ภาษีของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ : ขายของออนไลน์ เสียภาษีเงินได้ยังไง?
ภาษีของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ : ขายของออนไลน์ เสียภาษีเงินได้ยังไง?

คุณรู้หรือไม่? ขายของออนไลน์ เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ต้องเสียภาษี

          การเสียภาษีในประเทศไทย เป็นการเสียภาษีที่คำนวณจากเงินได้ เงินได้ก็คือรายได้ที่เราได้รับทุก ๆ เดือนตลอดทั้งปี ตราบใดที่คุณมีรายได้ก็ต้องยื่นภาษี และถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์จะต้องทำการเสียภาษีด้วย ซึ่งคนขายของออนไลน์หลายคนได้หลงลืมไป และคิดว่าไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้อย่างชัดเจน

          รูปแบบของขายของออนไลน์ เป็นการซื้อของมาแล้วขายไปเกิดรายได้มากกว่าต้นทุน ก็คือได้กำไร ถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ตามมาตรา 40(8) ซึ่งคนมีรายได้ประเภทนี้จะต้องเสียภาษีปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) และภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.90)

          สำหรับคนขายของออนไลน์ที่ต้องการทำธุรกิจอย่างถูกต้อง และไม่ต้องการพบกับปัญหาในภายหลัง มาดูกันว่าถ้าหากเราจะเสียภาษีเงินได้ สำหรับการขายของออนไลน์ทำได้อย่างไรบ้าง

          สำหรับคนที่มีรายได้ประเภทอื่นนอกจากประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นเงินได้นอกเหนือจากเงินเดือน สามารถใช้ค่าลดหย่อนส่วนตัวได้เช่นกัน โดย 1 คนจะหักค่าลดหย่อนส่วนตัวได้ 60,000 บาท ถ้ายื่นภาษีครึ่งปีสามารถแบ่งหักลดหย่อนส่วนตัวตอนยื่นภาษีครึ่งปีได้ 30,000 บาท ส่วนค่าลดหย่อนอื่น ๆ ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน (โดยค่าลดหย่อนหาร 2) ซึ่งวิธีการคำนวณสามารถทำได้ต่อไปนี้

วิธีเสียภาษีออนไลน์แบบแรก #1

          นำรายได้ที่ได้รับจากตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน มาคำนวณภาษี หักค่าใช้จ่าย และหักค่าลดหย่อน จะได้เงินได้สุทธิ นำมาคำนวณกับอัตราภาษี = ภาษีที่เราต้องชำระ

 

 

วิธีเสียภาษีออนไลน์แบบที่สอง #2

          นำรายได้ทั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน (มากกว่า 60,000 บาท) คูณด้วย 0.005 จะได้ภาษีที่ต้องชำระ

          อย่างไรก็ตามการเลือกวิธีการยื่นภาษี และเสียภาษีออนไลน์ จะต้องทำการคำนวณทั้ง 2 แบบ หากคำนวณออกมาแล้วให้เลือกชำระภาษีจากยอดที่มากกว่า หรือหากคำนวณมาแล้วแบบที่ 2 แล้วยอดชำระภาษีไม่เกิน 5,000 ให้เลือกชำระภาษีในแบบที่ 1