ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2018-11-16 14:50:01
ประเภทของธุรกิจในปัจจุบัน
ประเภทของธุรกิจในปัจจุบัน

     ธุรกิจ คือองค์กรหรือบริษัทที่กล้าได้กล้าเสียในการลงทุนประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรือวิชาชีพ โดยใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยการผลิต เพื่อจัดหาสินค้า หรือบริการให้กับลูกค้า เพื่อแลกกับเงิน หรือสินค้า และบริการอื่น ๆ โดยธุรกิจสามารถเป็นองค์กรที่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินการ เพื่อบรรลุภารกิจการกุศลก็ได้ ในปัจจุบันจึงมีองค์กรธุรกิจที่มาในรูปแบบต่าง ๆแตกต่างกันไป ซึ่งประเภทของธุรกิจหลัก ๆ จะมี 3 ประเภท ดังนี้


     1. ธุรกิจบริการ (Service Business)
เป็นธุรกิจที่เน้นไปทางให้บริการลูกค้าเป็นหลัก เช่น ธุรกิจการค้า ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว  ร้านเสริมสวย บริษัทบัญชี เป็นต้น ประเภทของการบริการจะให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน (ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีรูปแบบทางกายภาพ) บริษัทประเภทบริการจะมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ  


     2. ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า (Merchandising Busines)
ประเภทของธุรกิจนี้ คือการซื้อสินค้าในราคาขายส่ง และขายปลีก จึงเรียกว่าธุรกิจ 'ซื้อและขาย' จะทำกำไรโดยการขายผลิตภัณฑ์ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนการซื้อ ธุรกิจขายสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ ผู้จัดจำหน่าย และผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ


     3. ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing Business)
ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือธุรกิจการผลิต เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นวัสดุในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาอยู่เสมอ ธุรกิจประเภทนี้จะรวมวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายของโรงงานในกระบวนการผลิต ซึ่งสินค้าที่ผลิตแล้วจะถูกขายให้กับลูกค้าต่อไป เช่น ธุรกิจการผลิตรถยนต์ ธุรกิจการผลิตอาหาร เป็นต้น

อ้างอิง : accountingverse