ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2018-11-16 14:50:09
กรมสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลปรับตัว 6 ปี
กรมสรรพสามิต ให้ผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลปรับตัว 6 ปี

     กรมสรรพสามิตให้เวลาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของตนเป็นเวลา 6 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มค่อย ๆ ลดปริมาณน้ำตาลลงในผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับเกณฑ์ของกรมสรรพสามิต 


     นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กล่าวว่าช่วงเวลาผ่อนผันจะแบ่งออกเป็นระยะเวลา 2-3  ปี โดยกรมสรรพกรจะลดภาษี 20-30% สำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาล หรือใช้สารให้ความหวานเทียม ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากที่ภาษีมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน ส่วนในปีที่ 5 กรมสรรพสามิตจะเพิ่มอัตราภาษีสองเท่า สำหรับเครื่องดื่มที่ไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดของปริมาณน้ำตาลที่กรมสรรพสามิตได้กล่าวไว้ และสำหรับปีที่ 6 เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลที่ 18 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรจะถูกปรับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันในระยะเวลาหกปีกรมสรรพสามิตจะค่อย ๆ ลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ในปัจจุบันปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยในเครื่องดื่มที่ขายอยู่ในประเทศไทยสูงกว่ามาตรฐานที่ WHO กำหนดไว้ถึง 2 เท่า 


     กรมสรรพสามิตได้จัดประเภทน้ำตาลในเครื่องดื่มให้อยู่ใน 5 ระดับ โดยขึ้นอยู่กับปริมาตร 100 มล. ระดับที่หนึ่งมีน้ำตาลต่ำกว่า 6 กรัม ระดับที่สอง 6-10 กรัม ระดับที่สามมากกว่า 10-14 กรัม ระดับที่สี่มากกว่า 14-18 กรัม และระดับที่ห้ามากกว่า 18 กรัม ซึ่งการใช้มาตรการภาษีให้ผู้ประกอบการปรับปริมาณในผลิตภัณฑ์ให้น้อยลง เพื่อลดผลกระทบ และปรับปรุงสุขภาพของประชาชนไม่ให้มีอันตรายจากการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไป

 

อ้างอิง  : bangkokpost