ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2018-11-16 14:50:27
รัฐบาลเลื่อนใช้ พ.ร.ก กฎหมายแรงงานใหม่
รัฐบาลเลื่อนใช้ พ.ร.ก. กฎหมายแรงงานใหม่

        สำนักข่าว Reuters รายงานว่า รัฐบาลไทยเลื่อนวันประกาศใช้กฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ เพื่อควบคุมแรงงานต่างชาติ แต่หลังจากมีคำสั่งนี้เผยแพร่ออกไปจึงก่อให้เกิดความตื่นตระหนก และกระตุ้นให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานกว่า 60,000 คนอพยพออกจากประเทศ

        จากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้รัฐบาลไทย เลือกใช้มาตรา 44 เพื่อชะลอ พ.ร.ก. กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายว่าด้วยการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ที่มีการปรับปรุงบทลงโทษอย่างหนักแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน โดยจะเลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.ก ออกไป 6 เดือนเพื่อให้แรงงานต่างด้าวกลับไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม กล่าวกับผู้สื่อข่าว ว่า “รัฐบาลต้องออกกฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากเรากำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทย และถ้าเราไม่ออกกฎหมายนี้ ประเทศอื่น ๆ จะไม่ซื้อสินค้าของเรา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำเช่นนี้” โดยพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องการค้ามนุษย์ของประชาคมระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ฉะนั้นรัฐบาลมีการกำหนดบังคับใช้ พ.ร.ก. นี้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ม.ค. 2560

สามารถอ่านพระราชกำหนดฉบับเต็มได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF