ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-10-04 09:33:51
เครื่องหมายการค้า (Trademark)
เครื่องหมายการค้า (Trademark)

       เครื่องหมายการค้าเป็นตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายหรือกราฟิกที่ใช้กับบริษัท สินค้าหรือบริการ เพื่อแยกความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของคู่แข่ง ตัวอย่างเช่น ชื่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริษัท หรือโลโก้ โดยเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่เป็นป้ายชื่อต้นทางสำหรับธุรกิจ แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งสามารถประกอบด้วยคำ โลโก้ รูปภาพ คำขวัญ รูปร่าง และสี หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้

       ในปัจจุบันคำและรูปภาพเป็นรูปแบบเครื่องหมายการค้าที่พบมากที่สุด แต่จะสามารถลงทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปแบบอื่น ๆ ได้ตราบเท่าที่บริษัทมีความสามารถในการออกแบบภาพได้ ตัวอย่างเช่นการออกแบบที่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้า (เช่น ขวด Coca-Cola) เช่นเดียวกับสี (เช่นสีเหลืองของสมุดหน้าเหลือง) ชื่อครอบครัว (เช่น Louis Vuitton) และแม้กระทั่งกลิ่นและเสียงก็ตาม

       เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีค่า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องจะทำให้เจ้าของสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นคัดลอก หรือใช้ประโยชน์ในแบรนด์ หรือชื่อ บริษัทในทางที่ทำให้เสื่อมเสียหรือบริษัทขาดรายได้

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing