ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-10-04 09:34:03
อนาคตของธุรกิจค้าปลีก
อนาคตของธุรกิจค้าปลีก

       ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกเป็นสิ่งที่มีความท้าทายและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในขณะนี้ลักษณะการดำเนินการของธุรกิจและวิธีการค้าปลีกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามการค้าปลีกในบางรูปแบบจะมีความจำเป็นเสมอ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าอินเทอร์เน็ตกำลังเริ่มทำให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้โดยตรงให้กับผู้บริโภค แต่ความกว้างใหญ่ไพศาลของ cyberspace จะทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ตนเองใช้โดยตรงได้ยากมาก

       นอกจากนี้ผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่มีหน้าร้านค้าจะยังคงมีความจำเป็นอยู่ แน่นอนผู้ค้าปลีกที่ให้บริการส่วนบุคคล เช่นการจัดแต่งทรงผมจะต้องมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับผู้บริโภค แต่แม้จะมีผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมักต้องการได้เห็น ได้สัมผัสและได้ทดลองใช้ก่อนที่จะซื้อ หรืออาจต้องการผลิตภัณฑ์ทันทีและไม่ต้องการรอให้จัดส่ง นอกจากนี้ประสบการณ์ในการเยี่ยมชมร้านค้าปลีกเป็นส่วนสำคัญของการซื้อ ทุกอย่างที่ผู้ค้าปลีกสามารถทำได้ เพื่อให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เพลิดเพลินและสนุกสนานสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะกลับมาซื้อของอีกครั้ง

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing