ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-10-04 09:34:12
ตลาดค้าปลีก
ความสำคัญของการตลาดค้าปลีก

การตลาดขายปลีกที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตในปัจจุบัน เพราะผู้ค้าปลีกสามารถช่วยธุรกิจขนาดเล็กได้ด้วยการให้บริการด้านการตลาดที่หลากหลายตั้งแต่การโปรโมตผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูและทดสอบผลิตภัณฑ์ได้

ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนความสมดุลของอำนาจให้กับผู้ค้าปลีก ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกสามารถติดตามข้อมูลการช็อปปิ้งของลูกค้า ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัยผู้บริโภคที่ผู้ผลิตไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง นอกจากนี้ร้านค้าปลีกได้เปิดตัวแบรนด์ในห้างแล้ว ทำให้คู่แข่งเหล่านี้เป็นคู่แข่งที่ดีกับผู้ผลิตรายใหญ่ กล่าวอีกนัยหนึ่งเนื่องจากผู้ค้าปลีกมีความสามารถและมีอำนาจมากขึ้นการทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกมีความสำคัญมากขึ้น

พลังของตลาดค้าปลีก

ธุรกิจจะคิดถึงร้านค้าปลีกในฐานะผู้ประสานงาน เพราะร้านค้าปลีกมีแบรนด์ที่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ตัวอย่างเช่นหากคุณผลิตเฟอร์นิเจอร์การทำข้อตกลงกับร้านเฟอร์นิเจอร์ค้าปลีกที่มีชื่อเสียง อาจได้รับการขายจำนวนมากและมียอดขายที่เพิ่มขึ้น นั่นเป็นเพราะผู้ค้าปลีกวางผลิตภัณฑ์ของคุณในร้านค้า เป็นต้น พลังของตลาดค้าปลีกจึงมีความสำคัญมากนอกจากจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าแล้วยังเป็นแหล่งที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย

หน้าที่ของผู้ค้าปลีก

อันดับแรกแบรนด์ค้าปลีกสามารถทำให้ใช้รูปภาพในการโฆษณา ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทของคุณกับภาพนั้นจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคที่เหมาะสมได้ ประการที่สองแบรนด์ค้าปลีกช่วยให้ผู้บริโภคประมวลผลข้อมูล ตัวอย่างเช่นแบรนด์ค้าปลีกอาจอนุญาตให้มีเพียงสองหรือสามผู้ผลิตที่วางสินค้าในร้านได้ สุดท้ายแบรนด์ค้าปลีกมีความปลอดภัยกับผู้ซื้อ เช่นอนุญาตให้ลูกค้าสามารถจัดการผลิตภัณฑ์และรับคืนสินค้าที่ไม่น่าพอใจตามความจำเป็นได้

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing