ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-10-04 09:34:23
ธุรกิจค้าปลีก คืออะไร ?
ธุรกิจค้าปลีก คืออะไร ?

    การค้าปลีกเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า และบริการให้กับผู้บริโภค เพื่อการใช้ส่วนตัวหรือครอบครัว ในห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าที่อาจรับมาจากผู้ผลิตสินค้าเหล่านั้นอีกที เป็นเหมือนตัวกลางในการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภค เช่น Big C และ Eveandboy ร้านค้าส่วนลด เช่น Wal-Mart และ K-Mart และร้านค้าเฉพาะ เช่น Toys 'R' Us ร้านขายของเล่น ซึ่งเป็นตัวอย่างของร้านค้าปลีก ทั้งนี้ผู้ให้บริการเช่นทันตแพทย์ โรงแรม ร้านทำผม และร้านค้าออนไลน์ เช่น Amazon.com ก็เป็นผู้ค้าปลีกด้วยเช่นกัน

    นอกจากนี้ยังมีธุรกิจจำนวนมากเป็นทั้งผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกเนื่องจากพวกเขาขายให้กับผู้บริโภคและผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย โดยไม่คำนึงถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่ธุรกิจเหล่านี้ดำเนินการพวกเขายังคงเป็นผู้ค้าปลีกเมื่อพวกเขาโต้ตอบกับผู้ใช้ขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

    ในฐานะผู้ค้าปลีก ร้านค้าปลีกมีข้อดีหลายอย่างกับผู้จัดส่งสินค้า (Supplier) และลูกค้า (Customer) สำหรับผู้บริโภคผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดเกี่ยวข้องกับความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ปริมาณที่น้อยในราคาที่เหมาะสมราคาไม่แพง และสำหรับผู้จัดส่งสินค้าผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือการนำเสนอโอกาสในการเข้าถึงตลาดเป้าหมาย สร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ผ่านทางโปรโมชั่นค้าปลีก และให้ข้อเสนอแนะของผู้บริโภคแก่นักการตลาดของผลิตภัณฑ์ได้

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing