ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-10-04 09:34:31
เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy)
มารู้จักเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) กันว่าคืออะไร ?

    เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปี 2017 นี้ที่บุคคลสามารถยืม หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นของบุคคลอื่นได้ โดยรูปแบบการใช้งานร่วมกันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินทรัพย์ หรือสิ่งของที่มีราคาสูง หรือสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น กระเป๋าแบรนด์เนม รถยนต์ จักรยาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จากการแลกเปลี่ยนการบริโภคสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ใช้แล้วระหว่างบุคคลและกลุ่มคนผ่านดิจิทัลแฟลตฟอร์มรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Facebook หรือแอพพลิเคชันเฉพาะของผู้ให้บริการ

    โดยผู้ให้บริการสามารถจัดสรรเวลาและราคาในการแบ่งปันสินค้าได้ด้วยตนเอง ส่วนผู้บริโภคก็สามารถเลือกสินค้าและบริการเหล่านั้นโดยไม่ต้องเสียเงินในราคาเต็มเพื่อเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ ตัวอย่างธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แก่ Uber, Grab และ Airbnb เป็นต้น การถือกำเนิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าของสินทรัพย์และผู้ที่ต้องการสินทรัพย์เหล่านั้นหาได้ง่ายขึ้น การให้กู้ยืมประเภทนี้บางครั้งเรียกว่าตลาดเช่าแบบ peer-to-peer (P2P)  นอกจากนี้เศรษฐกิจแบบแบ่งปันยังช่วยให้บุคคลและกลุ่มสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานได้ ด้วยวิธีนี้เนื้อหาจะถูกแชร์ซึ่งเป็นบริการ อย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่นเจ้าของรถอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นเช่ารถได้ตามราคาที่ตกลงกัน หรือเจ้าของคอนโดให้เช่าคอนโด เป็นต้น ข้อดีของเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายแทนการซื้อสินทรัพย์ และทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจถึงความคุ้มค่าของสินค้าและบริการของตนเอง เป็นต้น ส่วนข้อเสียของเศรษฐกิจแบบแบ่งปันก็คือ อาจทำให้ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับกลุ่มธุรกิจลดลง ยอดขายธุรกิจอาจลดลงด้วย เนื่องจากอาจทำให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคแบบชั่วคราวได้  อย่างไรก็ตามทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลของอีกฝ่ายให้มั่นใจว่าจะไม่โดนโกงหรือถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing