ข่าวสาร > ข่าวธุรกิจ
2017-10-04 09:34:48
4 ประโยชน์ของ e-commerce สำหรับผู้ค้าปลีก
4 ประโยชน์ของ e-commerce สำหรับผู้ค้าปลีก

แสดงตัวตนบนสื่อออนไลน์

            มากกว่า 80% ของประชากรออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ลูกค้าของคุณจะคาดหวังว่าให้คุณพร้อมซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดตามการเคลื่อนไหวและสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ถ้าคุณมีมีช่องทางออนไลน์หรือไม่สามารถทำให้ผู้ชมหรือลูกค้าของคุณติดต่อคุณผ่านทางออนไลน์ได้ จะทำให้ลูกค้าของคุณมุ่งหน้าไปหาคู่แข่งเพื่อซื้อสินค้าแทนซื้อกับคุณ

ดึงดูดลูกค้าใหม่

            ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณจะต้องขยายธุรกิจและดึงดูดผู้ชมใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะการค้าปลีกจำเป็นต้องอาศัยการสร้างแบรนด์และความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งการค้าปลีกบนช่องทางออนไลน์จะมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในการดึงดูดผู้เข้าชมจากเครื่องมือค้นหา

ประหยัดค่าใช้จ่าย

            เพราะด้วยระบบการจัดการบนเว็บของธุรกิจ e-commerce จะทำให้คุณสามารถจัดการกับพื้นที่โฆษณาได้โดยอัตโนมัติ และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ร้านค้าอีคอมเมิร์ซไม่ได้มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่มากจนเกินไป  เพราะกำไรที่เกิดจากการเข้าถึงลูกค้าจะชดเชยต้นทุนการเริ่มต้นธุรกิจ

เข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น

             ร้านค้า e-commerce จะทำให้คุณสามารถติดตามพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสนใจมากที่สุด รวมถึงสามารถคาดเดาได้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าน่าจะซื้อสินค้า และอะไรเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาต้องการสินค้าเหล่านั้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถนำมาใช้ เพื่อโฆษณาและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing