ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:36:21
นวัตกรรมใหม่ พลิกโฉมสำนักบัญชีแบบเดิมสู่สำนักบัญชีดิจิทัล
นวัตกรรมใหม่ พลิกโฉมสำนักบัญชีแบบเดิมสู่สำนักบัญชีดิจิทัล

จากยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัล โดยการเตรียมขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) เป็นกลไกสำคัญที่จะใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า และอื่น ๆ จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวทำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบสำนักงานบัญชีแบบดั้งเดิมให้กลายเป็น สำนักงานบัญชีดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Digital Accounting Firm โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ให้บริการด้านการทำบัญชีแก่ลูกค้า ในการรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลอย่างมีระบบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีโปรแกรมดังต่อไปนี้

1. FlowAccount

     เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น ซึ่งสามารถทำบัญชีได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนแอพพลิเคชัน โดยจะประหยัดเวลา และถูกต้องตามมาตรฐาน ช่วยบริหารจัดการงานเอกสารที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่ายสามารถเปิดเอกสารต่าง ๆ ได้ทันที

ac1

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : flowaccount.com

 

2. AccRevo

     เป็นผู้ให้บริการด้านบัญชี โดยมีโปรแกรมบัญชีฟรี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความสะดวก บริหารจัดการความยุ่งยากด้านเอกสารทางบัญชีได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา และช่วยให้ผู้ประกอบการ รับรู้ผลประกอบการที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น

     AccRevo เป็นแพลตฟอร์มกลาง ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำบัญชี สู่การทำบัญชีออนไลน์ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูล และควบคุมความถูกต้อง ตั้งแต่กระบวนการการออกเอกสาร ทำบัญชี จนถึงออกรายงานทางบัญชี ส่งผลให้ ผู้ประกอบการได้รับการดูแลทางบัญชีที่ดีขึ้น รวดเร็ว ถูกต้อง และ มีคุณภาพ

ac2

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.accrevo.com

 

3. Express on Cloud

     เป็นโปรแกรมบัญชีที่สามารถเข้าถึงได้ทุกทีทุกเวลาผ่านเว็บเบราวเซอร์และแอพพลิเคชันได้ทันที  ในการเดินหน้าเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มีการเพิ่มบริการ Express on Cloud ทำให้ผู้ใช้ระบบ Express สามารถทำงานได้ในระบบของ Cloud  ที่มีคุณภาพ มั่นคง และปลอดภัย จากบริการแบบเดิม เพราะเพียงแค่เชื่อมต่อ Internet จะสามารถใช้ Express จากที่ไหนก็ได้ หรือต้องการใช้งานบน Tablet , Smart Phone จอใหญ่ Express on Cloud คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบ Express on Cloud เพื่อเชื่อมโยงกับทุกเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้น

ac3

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.esg.co.th