ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2019-08-21 11:31:27
รู้กันหรือยัง? ทำฟันด้วยสิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว เบิกได้สูงสุด 4,400 บาท
รู้กันหรือยัง? ทำฟันด้วยสิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว เบิกได้สูงสุด 4,400 บาท

      สำหรับมนุษย์เงินเดือน เราจะต้องจ่ายประกันสังคมทุก ๆ เดือน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่การเจ็บป่วย การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตรชราภาพ และว่างงาน อย่างไรก็ตามการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมก็มีเงื่อนไขต่าง ๆ อีกมากมายที่มนุษย์เงินเดือนต้องคอยตามข่าว เพราะเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างกรณีต่อไปนี้ ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนควรทราบ

      รู้กันหรือยังว่าตอนนี้ถ้าเข้าไปใช้สิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรมในคลินิกที่มีป้าย “สถานพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” จะสามารถเข้ารับบริการได้เลย โดยไม่ต้องจ่ายไปก่อนแล้วเอามาเบิกให้ยุ่งยาก

      โดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนภาคบังคับ และ 39 ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ สามารถเบิกได้ในกรณีขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ในวงเงินรวมไม่เกิน 900 บาท/ปี และสำหรับใครที่ใส่ฟันปลอมยังได้สิทธิรับค่าฟันปลอมอีกด้วย โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

  1. ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน : 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 บาท 5 ซี่ขึ้นไป ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท

  2. ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก : บนหรือล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิด 2,400 บาท บนและล่างได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,4000 บาท

 

มนุษย์เงินเดือนจ่ายเงินค่าประกันสังคมไปแล้วทุกเดือน อย่าลืมไปใช้สิทธิของตัวเองกันนะคะ