ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2019-08-14 11:06:20
รู้หรือไม่?  ค่าเครื่องแบบพนักงาน 1 ปี ใช้ได้กี่ชุด
รู้หรือไม่? ค่าเครื่องแบบพนักงาน 1 ปี ใช้ได้กี่ชุด

       คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีการแจกเครื่องแบบให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบเต็มตัว หรือเพียงแค่เสื้อก็ตาม ซึ่งการแจกเครื่องแบบเหล่านี้มีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ด้วย ไม่ใช่อยากแจกก็แจกได้เลย เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกี่ยวข้องการการทำบัญชีและการเสียภาษีอีกด้วย ฉะนั้นตามไปดูกันดีกว่าว่าใน 1 ปี บริษัทสามารถให้เครื่องแบบพนักงานได้กี่ชุด และค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะจบลงอย่างไร 

 

ค่าเครื่องแบบที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

       บริษัทมีเครื่องแบบให้พนักงานได้ไม่เกินปีละ 2 ชุด/พนักงาน 1 คน โดยประกอบไปด้วยเสื้อนอก 1 ตัว/ปี ซึ่งเครื่องแบบนี้จะไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท หรือนายจ้างแทน ส่วนเรื่องภาษีซื้อ สามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปเป็นเครดิตภาษีซื้อได้ ส่วนภาษีขายจากการให้เครื่องแบบพนักงานจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่าย

 

ค่าเครื่องแบบที่ถือเป็นรายได้ของพนักงาน

       ในกรณีที่บริษัท หรือผู้ประกอบการได้ให้ผ้าแก่พนักงานไปดำเนินการตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานเอง ค่าตัดเย็บพนักงานจะเป็นผู้จ่าย ซึ่งการรับผ้ามาตัดเย็บเองถือเป็นรายได้ของพนักงานต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้บุคคลธรรมดา 40 (1) 

       แต่ถ้าหากผู้ประกอบการได้ให้ผ้ากับพนักงานไปตัดเย็บเอง แต่มีใบเสร็จค่าตัดเย็บที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบการหรือบริษัทอย่างถูกต้องมายื่น กรณีนี้ผู้ประกอบการจะเป็นผู้จ่ายเงินแทนพนักงาน แบบนี้จะไม่ถือเป็นรายได้ของพนักงานไม่ต้องนำมาคำนวณรวมอยู่ในเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท