ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2019-05-14 13:23:11
กรมสรรพากรนำเทคโนโลยี ส่องพฤติกรรมเสียง เลียงภาษี
กรมสรรพากรนำเทคโนโลยี ส่องพฤติกรรมเสียง เลียงภาษี

       หลังจากกรมสรรพากร แนะนำให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ดำเนินการ “ทำบัญชี” ให้ถูกต้อง โดยได้เน้นให้ SME ลงทะเบียนบัญชีเดียวและปรับงบให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จะได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 

        นั่นจึงทำให้ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจเริ่มตื่นตัว และตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและรายการภาษีต่าง ๆ เพราะในตอนนี้กรมสรรพากรได้นำระบบ Big Data & Data Analytics เข้ามาช่วยตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงที่อาจหลีกเลี่ยงภาษี หลังจากการวิเคราะห์ได้พบกับกลุ่มเสี่ยงและพฤติกรรมเข้าข่ายสร้างรายได้และรายการเท็จจำนวนมาก โดยสรรพากรได้เตือนผู้ประกอบการนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ถูกต้อง

 

        โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ทางกรมสรรพากรจะทำการตรวจเข้มการทำบัญชีของผู้ประกอบการ โดยใช้ระบบ Big Data & Data Analytics เพื่อคัดกรองว่า ผู้ประกอบการใดบ้างจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงภาษี และกลุ่มใดจัดอยู่ในกลุ่มดี ซึ่งหากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใดหลีกเลี่ยงภาษี จะต้องชำระภาษีให้ถูกต้องและต้องเสียเบี้ยปรับตามกฎหมาย

 

        อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ทำให้มีความเสี่ยงหลีกเลี่ยงภาษี อาจเกิดจากข้อมูลจากทรัพย์สิน รายได้ ทุน หนี้สิน หรือค่าใช้จ่าย เนื่องจากผู้ประกอบการมักใช้ช่องทางเหล่านี้ในการหลีกเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะเงินสดเป็นประเภทสินทรัพย์ที่ระบบบัญชีไม่ต้องผ่านธุรกรรมการเงินจากสถาบันการเงิน เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีที่ผู้ประกอบการหลายรายใช้ เพื่อไม่ให้มีทรัพย์สินมากผิดปกติ

        อีกหนึ่งกรณีที่ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีก็คือ กรณีของรายได้ ซึ่งมีการบันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ซึ่งมีอยู่หลายวิธีที่ทำให้ธุรกิจบันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกค่าใช้จ่ายให้สูงกว่ารายได้ หรือแม้แต่การสร้างรายได้และรายจ่ายที่เป็นเท็จ เป็นต้น

       

        ดังนั้นระบบ Big Data & Data Analytics ทำให้กรมสรรพากรสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น ธุรกิจใดที่กังวลว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือรู้ตัวว่าทำบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีไม่ถูกต้อง ให้รีบทำการตรวจสอบพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่กรมสรรพากรจะพบเจอด้วยตนเอง

 

        ในช่วงพฤษภาคมนี้ กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาของภาษีครึ่งปี สำหรับนิติบุคคล ทางอธิบดีกรมสรรพากร นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศจึงอยากให้ผู้ประกอบการเข้ามาเช็คว่าธุรกิจของตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ จะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนยื่นแบบแสดงรายการฯ