ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:31:14
ระบบบัญชี (Accounting system) คืออะไร?
ระบบบัญชี (Accounting system) คืออะไร?

            ระบบบัญชี (Accounting system) ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามรายการทางการเงินทุกประเภท รวมทั้งการซื้อ (ค่าใช้จ่าย), ยอดขาย (ใบแจ้งหนี้ และรายได้), หนี้สิน (เงินทุนเจ้าหนี้)  และอื่น ๆ สามารถสร้างรายงานทางสถิติ เพื่อให้การบริหารจัดการ หรือผู้มีส่วนได้เสียมีข้อมูลที่ชัดเจนช่วยในการตัดสินใจลงทุนต่อไปได้

            ระบบบัญชีสมัยใหม่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 โดยเครื่องบัญชีเครื่องแรกถูกค้นพบโดยคนชื่อว่า Herman Hollerith หลังจากนั้นเขาได้ก่อตั้งบริษัท ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ IBM ในศตวรรษที่ 20 การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบบัญชีที่สามารถทำทุกอย่างได้สะดวกมากขึ้น จากระบบบัญชีบน DOS ไปจนถึงระบบบัญชีบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งใช้งานผ่าน SaaS และ  Cloud Computing

            ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป วันนี้ระบบบัญชีที่ส่วนใหญ่บริษัทใช้กันมักเป็นแบบอัตโนมัติ และใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน หรือหลาย ๆ บริษัทก็เลือกใช้ระบบบัญชีที่มีบริการแบบ Cloud-Based กันมากขึ้น เพราะระบบบัญชีในอดีตเป็นที่รู้กันดีว่ามีความซับซ้อนพอสมควร ในการคำนวณตัวเลขในบัญชีและยอดต่าง ๆ ที่ต้องทำด้วยตนเอง

            ระบบบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ หากไม่มีระบบบัญชีที่ครอบคลุมอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ เพราะระบบบัญชีไม่ได้มีไว้ติดตามรายการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามรายได้ และค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเกิดจากจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่สามารถกำหนดได้ว่ากิจกรรมใดเป็นผลดีหรือไม่

            สนใจวางระบบบัญชี หรือทำบัญชี บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 02-439-4600 หรือ Email : arac@ar.co.th