ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:32:44
สัญญาเช่าซื้อรถใหม่ ผ่อนรถวันนี้ลดต้น-ลดดอก จริงหรือไม่?
สัญญาเช่าซื้อรถใหม่ ผ่อนรถวันนี้ลดต้น-ลดดอก จริงหรือไม่?

           หลังจาก สคบ. ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั่นเท่ากับว่าผู้ที่ซื้อรถยนต์หลังจากวันที่ออกประกาศสัญญาสามารถผ่อนรถลดต้น-ลดดอกได้ แต่สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่นี้บังคับใช้เฉพาะการผ่อนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างธุรกิจให้เช่าซื้อกับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อรถไปเพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่การซื้อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ อาทิเช่น รับจ้างหรือให้เช่า เป็นต้น

            เมื่อข่าวนี้ออกมาทำให้หลาย ๆ คนสงสัยว่าสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่นี้ลดต้น-ลดดอกได้จริงหรือไม่? อันที่จริงกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สัญญาฉบับนี้จะเป็นการลดต้น-ลดดอกอย่างไร เมื่อผู้บริโภคผ่อนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ แต่เนื้อหาหลัก ๆ เป็นการประกาศเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ย เมื่อผู้บริโภคไม่ผ่อนชำระตามกำหนด และการปรับลดดอกเบี้ยเมื่อผู้เช่าซื้อมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถทั้งหมดในครั้งเดียว หรือมีความต้องการปิดบัญชีเพียงเท่านั้น

 

ถ้างั้น! ผ่อนรถแล้วลดต้น-ลดดอกอย่างไร?

            ในสัญญาเช่าซื้อรถฉบับใหม่ มีการระบุถึง “Effective Interest Rate หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี” นั่นหมายความว่า ดอกเบี้ยที่ผู้เช่าซื้อจะต้องจ่ายในแต่ละงวด จะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้น-ลดดอก โดยเป็นการคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด จากเดิมที่เป็นแบบ “Flat Rate หรืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่” ซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยที่ทำให้ผู้เช่าซื้อสามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่าในแต่ละงวดนั้นมียอดต้องชำระเท่าไร โดยเป็นการคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นตามจำนวนตั้งต้น เช่นเงินกู้ 100,000 บาท ดอกเบี้ยก็จะคิดตามเงินต้น ไม่ว่าจะผ่านไปกี่งวดก็ตาม

            จากที่กล่าวไปข้างต้นอาจดูเหมือนว่าจะหวานปากผู้เช่าซื้อ แต่ช้าก่อน! มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไป เพราะไฟแนนซ์จะไม่คิดดอกเบี้ยแค่ 2-3% ตามแบบ Flat Rate อย่างแน่นอน แต่อาจจะคิดดอกเบี้ย 4-5% เลยทีเดียว เนื่องจากในสัญญาฉบับนี้ ไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนบอกถึงอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้ เมื่อมาคิดคำนวณดูแล้วจำนวนเงินที่ต้องจ่ายอาจไม่ต่างกันมาก นอกจากนี้สำหรับผู้เช่าซื้อที่ต้องการปิดบัญชีทั้งหมด ผู้ประกอบการหรือผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยกับผู้เช่าซื้อหรือลูกค้า ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ย