ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:32:51
สำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคดิจิทัล ที่เป็นมากกว่าการทำบัญชี
สำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคดิจิทัล ที่เป็นมากกว่าการทำบัญชี

            สิบปีก่อนภาพของคำว่าสำนักงานบัญชีของคนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพการทำบัญชีที่มีข้อมูลและตัวเลขมากมาย ซึ่งเราต่างรู้กันดีว่ามันมีความซับซ้อนและอาจจะมีหลายขั้นตอน โดยผู้ทำบัญชีจึงต้องเป็นผู้ที่ศึกษาทางด้านบัญชี เพราะในสำนักงานบัญชีจะต้องใช้ศัพท์หรือความรู้เกี่ยวกับบัญชีมาประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันการดำเนินงานของสำนักบัญชีได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ส่วนใหญ่จะทำบัญชีอยู่ที่สำนักงาน ไปสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทต่าง ๆ แทน

            โดยการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีให้กับบริษัทต่าง ๆ นักบัญชีจะต้องออกไปพบและตรวจสอบให้คำปรึกษาที่บริษัทของผู้ว่าจ้าง เนื่องจากบริษัท ห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ จะมีนักบัญชีไว้ทำบัญชีเป็นของตนเอง ซึ่งอาจไม่มีความรู้ลึกเรื่องกฎหมายมากนัก จึงอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้ ดังนั้นการมีที่ปรึกษาด้านบัญชีจะทำให้บริษัทมีผู้ตรวจสอบและสามารถยืนยันได้ว่างบการเงินหรือภาษี และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและเป็นจริง

การมีที่ปรึกษาด้านบัญชีจะช่วยอะไรได้บ้าง?

  • ที่ปรึกษาด้านบัญชีจะทำให้บริษัทและห้างหุ้นส่วน สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถนำผลต่าง ๆ ไปใช้ในอนาคตได้
  • นอกจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนจะมีที่ปรึกษาด้านภาษีอีกด้วย โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาษี อีกทั้งยังทำให้บริษัทมีการวางแผนภาษีที่ดี ทำให้ลดความเสี่ยงทางภาษีและอาจทำให้ประหยัดเงินภาษีได้บ้าง
  • ลดความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนถูกเรียกพบ ในกรณีเสียเบี้ยปรับหรือถูกประเมินภาษีเพิ่ม

           บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้บริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาบัญชี ด้วยบริการที่มีคุณภาพจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน ไว้ใจให้เราทำงานร่วมกับคุณสามารถติดต่อได้ที่ 02-439-4600 หรือ arac@ar.co.th