ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:32:59
คุณสมบัติการเป็นนักบัญชียุคใหม่ที่ดี
คุณสมบัติการเป็นนักบัญชียุคใหม่ที่ดี

            ไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบัน นักบัญชียังคงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจ เพราะเมื่อธุรกิจมีการทำการค้า หรือดำเนินการต่าง ๆ จะต้องมีนักบัญชีไว้สำหรับการทำบัญชีทั้ง บันทึก จัดการ และวิเคราะห์บัญชี แม้ว่าโลกจะมีการพัฒนา เทคโนโลยีสามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้มากขึ้นทุกบริษัทก็ยังต้องการนักบัญชีที่มีความสามารถในการควบคุมและพัฒนาไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ อย่างเช่นหลายบริษัทรับทำบัญชี มีการนำโปรแกรมหรือใช้ระบบทำบัญชีออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ซึ่งสร้างประโยชน์ให้ทั้งธุรกิจและตัวนักทำบัญชีเอง ดังนั้นการที่จะเป็นนักบัญชียุคใหม่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งในยุคดิจิทัลสิ่งที่นักบัญชีหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้

สามารถนำความรู้พื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ

            เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปได้ไกล นักบัญชีต้องพัฒนาตามไปด้วย เพราะซอฟต์แวร์หรือระบบทำบัญชีออนไลน์ สามารถเข้ามาช่วยนักบัญชีรับทำบัญชีได้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แม้ว่าเราจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบนั้น แต่เชื่อเถอะว่าซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ จะช่วยนักบัญชีลดเวลาการทำงานได้

สามารถเข้าไปช่วยทำงานในส่วนอื่น ๆ ของบริษัท

            นอกจากการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีอยู่กับซอฟต์แวร์แล้ว บทบาทของนักบัญชีก็เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยนักบัญชีไม่ใช่คนที่นั่งทำบัญชีแบบเดิมอีกต่อไป เพราะนักบัญชีสามารถให้คำปรึกษาภายในองค์กร การวิเคราะห์การเงินและเศรษฐกิจ รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวได้ ซึ่งในอนาคตการทำบัญชีของนักบัญชี อาจเป็นแค่เรื่องพื้นฐานเท่านั้น

            อย่างไรก็ตามคุณสมบัติที่นักบัญชียังคงต้องมีและขาดไม่ได้คือ การเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ และต้องมีความรู้ที่รอบด้านไม่ว่าจะเป็น บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ภาษีอากร และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับบัญชี