ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:33:21
ที่ปรึกษาด้านบัญชีทำอะไรให้กับธุรกิจ
ที่ปรึกษาด้านบัญชีทำอะไรให้กับธุรกิจ

สำหรับทุก ๆ ธุรกิจหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจคือฝ่ายบัญชี (Account) ซึ่งเป็นฝ่ายที่ต้องมีการจัดการกับความรับผิดชอบที่สำคัญหลาย ๆ อย่างและการทำงานของบริษัทก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จโดยรวมขององค์กร สิ่งนี้จึงทำให้องค์กรและธุรกิจบางแห่งต่างตามหาผู้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี โดยจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรและธุรกิจเป็นอย่างมาก แต่ก่อนที่จะตามหาผู้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี คุณต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการของที่ปรึกษาด้านบัญชีก่อนที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ

งานหลัก ๆ ของที่ปรึกษาด้านบัญชี คือการช่วยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เข้าใจรายงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยพนักงานทำบัญชี ซึ่งพวกเขาต้องศึกษาข้อมูลที่จะนำเสนอและช่วยให้ฝ่ายบริหารเข้าใจได้ว่าข้อมูลและตัวเลขขององค์กรเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์งบการเงินและให้ความสำคัญกับผู้บริหาร

นอกจากนี้การคาดการณ์ทางการเงินก็ยังเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญสำหรับที่ปรึกษาด้านบัญชี ที่ต้องช่วยในการตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรขององค์กร โดยการวิเคราะห์บัญชีเจ้าหนี้ ซึ่งพวกเขาสามารถให้คำปรึกษาด้านบัญชีเพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงกระบวนการทำบัญชีได้ โดยการตั้งหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในการทำบัญชี พวกเขาสามารถวิเคราะห์ความต้องการทางด้านบัญชีได้มากขึ้น

ที่ปรึกษาด้านบัญชีช่วยให้คุณเข้าใจว่ารายงานต่าง ๆ มีความหมายและข้อมูลที่มีผลต่อบริษัทอย่างไร ที่ปรึกษาด้านบัญชีจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริการทางบัญชี ได้แก่

  • การคาดการณ์ทางการเงิน
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  • การตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจของคุณ
  • การวิเคราะห์บัญชีเจ้าหนี้
  • ตั้งค่าการบัญชีให้สอดคล้องกัน