ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:34:09
ส่วนประกอบของระบบบัญชี
ส่วนประกอบของระบบบัญชี

ส่วนประกอบระบบบัญชีของบริษัทจะมีความคล้าย ๆ กัน แม้ว่าประเภทธุรกิจหรือวัตถุประสงค์จะมีความแตกต่างกันก็ตาม อย่างเช่นบางบริษัทวางระบบบัญชีเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ยอดเงินลงทุน หรือต้นทุนในการผลิตสินค้า และอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามความแตกต่างเหล่านี้ของแต่ละธุรกิจก็ไม่ได้ส่งผลให้ส่วนประกอบของระบบบัญชีต้องแตกต่างตามไปด้วย ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าส่วนประกอบของระบบบัญชีที่มีความสำคัญมาก ๆ มีอะไรบ้าง

1.เอกสารและรายงานประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่งประกอบด้วย

- แบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับสินค้า และอื่น ๆ แบบฟอร์มเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในทุก ๆ วันและยังเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีประจำวันอีกด้วย

- สมุดบันทึกรายการ โดยแบ่งเป็นสมุดบันทึกรายการขั้นต้น คือสมุดที่ใช้บันทึกรายการการค้าที่เกิดขึ้น โดยต้องเรียงตามลำดับวัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและบันทึกบัญชี ส่วนสมุดบันทึกรายการขั้นปลายคือสมุดบัญชีแยกประเภทรายการ

- รายงานทางการเงิน เราจะใช้เสนอให้กับต่อฝ่ายบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้รวมถึงหน่วยงานราชการ เช่นการจัดทำงบการเงิน รายงานการขายและอื่น ๆ

2. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน

ในการบันทึกบัญชีเราจะต้องมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฟอร์ม การบันทึกรายการ การจำแนกรายการบัญชีและการจัดทำรายงานต่าง ๆ ต้องมีวิธีการปฏิบัติไปตามขั้นตอนจะก้าวข้ามไปไม่ได้

3. เครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในระบบบัญชี เพราะสามารถช่วยประหยัดเวลาของพนักงานและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการดำเนินงาน เช่นเครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ​​​​​​​

4. ผู้ปฏิบัติงาน

เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของระบบบัญชี ซึ่งขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานนั่นเอง โดยพนักงานที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการบัญชีและระบบบัญชี รวมถึงมีประสบการณ์ที่จะสามารถนำระบบบัญชีที่วางไว้มาใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด​​​​​​​