ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2017-12-07 15:19:07
หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชี
หน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชี

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือว่าใหญ่ที่จดทะเบียนนิติบุคคลจะมีการจัดทำบัญชีที่มีขั้นตอนยุ่งยาก ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจเสียเวลาจากโฟกัสผลิตภัณฑ์ บริการ และลูกค้า ดังนั้นจึงมีบริษัทรับทำบัญชี เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมแข่งขันกับตลาดที่กำลังเติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน โดยบริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่ดูเรื่องบัญชีเท่านั้น เพราะยังรวมถึงการจัดทำงบการเงิน จัดทำรายการภาษี และยื่นภาษี เป็นต้น ช่วยให้ธุรกิจ หรือผู้ประกอบการสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากร การใช้บริษัทรับทำบัญชีจะทำให้ธุรกิจได้รับบริการจากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีโดยเฉพาะ ซึ่งหน้าที่ของบริษัทรับทำบัญชี โดยหลัก ๆ แล้วมีดังต่อไปนี้

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และด้านภาษี ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

- ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน

- จัดทำรายการภาษี และยื่นภาษีต่าง ๆ

- จัดทำภาษีซื้อและขายประจำเดือน

- จัดทำประมาณกำไรสุทธิ พร้อมยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด. 51)

- ยื่นภาษีประจำปี (ภ.ง.ด. 50)

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. 02-439-4600

คำภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องหมายการค้ารับทำบัญชีรับจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการส่งเสริมการลงทุนการบัญชีการเงิน,  รับตรวจสอบบัญชีงบการเงินการบัญชีบริหารภาษีอากรภาษีมูลค่าเพิ่ม 
คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง
TrademarkTrademark RegistrationBOIWork PermitAccountingFinance , auditfinancial statementmanagerial accountingTAXVATE-Filing