ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:35:57
Account consultant
ความรับผิดชอบสำหรับที่ปรึกษาด้านบัญชี

ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ควรสามารถไกล่เกลี่ย วิเคราะห์ ตีความ เก็บข้อมูลและสื่อสารความหมายของงบการเงินต่าง ๆ ต่อธุรกิจได้ เพื่อให้บรรลุความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีควรมีความรับผิดชอบอย่างน้อย 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

การจัดการข้อมูลทางการเงิน

การจัดการข้อมูลทางการเงิน เป็นการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน ในฐานะที่ปรึกษาด้านบัญชีควรทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อระบุแหล่งข้อมูลทางการเงิน และสร้างวิธีที่ดีที่สุดในการรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูล ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการเงินและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเก่าแก่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินของตนได้ นอกจากนี้ที่ปรึกษาด้านบัญชีจะต้องช่วยลูกค้าในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการควบคุมทางการเงิน

เสนอคำแนะนำ

ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีจะต้องให้คำแนะนำทางการเงินที่ถูกต้อง เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ที่ปรึกษาด้านบัญชีทำงานโดยอิสระควรให้คำแนะนำทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่นความชำนาญในสาขาบัญชีที่มีความสำคัญและไม่ใช้หลักเช่นการตรวจสอบทางกฎหมายอาจทำให้ลูกค้าได้รับเพิ่มเติม ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบทางกฎหมายคุณจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลทางกฎหมายของสถานการณ์ทางบัญชีต่าง ๆ

บังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงิน

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่รอดทางธุรกิจ ในฐานะที่ปรึกษาด้านบัญชีควรแนะนำลูกค้าให้ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่นการทำงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปีของลูกค้า โดยคำนวณอัตราภาษีและยื่นภาษีที่จำเป็น เป็นต้น นอกจากนี้ที่ปรึกษาด้านบัญชีควรช่วยพนักงานบัญชีของลูกค้าในการจัดทำงบการเงินครึ่งปีและประจำปี

 

บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการสนับสนุนการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ โดยเรามีกลุ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ arac@ar.co.th หรือโทร. (662) 439-4600