ข่าวสาร > ข่าวบัญชี
2018-11-16 14:36:50
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ : ใกล้ช่วงเวลาส่งงบการเงินประจำปี เข้าไปทุกขณะ แล้วนะคะ ทาง DBD ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมในการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ทุก ๆ กิจการค่ะ และฝาก Check List - วิธีการตรวจสอบแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการรับงบการเงิน กรณีนำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ให้เช็คเอกสารกันดีๆ ตามรายละเอียดนี้ เพื่อการยื่นงบการเงินได้ไม่ผิดพลาด และจะได้ไม่เสียเวลา อีกทั้งเสี่ยงกับการโดนค่าปรับกันค่ะ ^ ^

ARAC, หนึ่งในกลุ่ม AR Group, สำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ยินดีให้บริการผู้ประกอบทุก ๆ ท่านเพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเรียบร้อยคะ