ลูกค้าของเรา > ตัวอย่างลูกค้า

บทสัมภาษณ์ลูกค้าของ

คุณเลิศพงศ์ ยงธนารัตน์ (คุณหลุยส์) กรรมการบริษัท ดราก้อนหลุยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเห็นที่ได้ใช้บริการของ บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
https://www.youtube.com/watch?v=of3jeKEdwRE&feature=youtu.be

กลุ่มกิจการให้บริการและที่ปรึกษา

บริษัท ฮันฮวา คิว เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
บริษัท เรียลแฟน ทราเวล แอนด์ สปอร์ต จำกัด
บริษัท ฟินน์ ครีเอชั่น จำกัด
บริษัท อินดัสเตรียลแฟคเตอริ่งแอนด์ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท โปรเฟสชั่นนอล แวลูเอชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอบี แอร์ จำกัด
บริษัท เทนจี จำกัด
บริษัท แองโลคอม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เดอะโกลแอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด
บริษัท พัซเซลคอนเนค จำกัด

กลุ่มขายปลีก

บริษัท ซิสเทม่า จำกัด
บริษัท ไบรท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ริตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อัลไลด์ อโกร จำกัด
บริษัท โกลเบิล แชนแนล จำกัด
บริษัท กินดี มีผัก จำกัด
บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำกัด

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
บริษัท โปร มัลติ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท โปร แมเนจเมนท์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท โปรบิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ วิชั่น จำกัด
บริษัท เวนเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด
บริษัท เอคอนซัลแตนท์ จำกัด

กลุ่มนำเข้า – ส่งออก

บริษัท บางกอกอนันดา จำกัด
บริษัท อัลทร่า อินดัสเตรียล โมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาร์โบกาญจน์ จำกัด
บริษัท ซีเค รีเจน ซิสเต็มส์ จำกัด

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เรียล เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
บริษัท สมส์ ลอจิสติกส์ จำกัด
บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด

กลุ่มไอที

บริษัท ซอฟฟิโค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อัพมีดิโอ จำกัด
บริษัท ดีจีเอ็ม 59 จำกัด

กลุ่มส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัท ไทย เค. บอยเลอร์ จำกัด
บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด